O nama

Tvrtka SUMA d.o.o. za poslovne usluge uspješno posluje od 1990.godine. Tijekom
dugogodišnjeg poslovanja obavlja širok spektar poslovnih usluga koje bi se mogle svesti na nekoliko osnovnih grupa:

– Poslovno savjetovanje
– Porezno savjetovanje
– Financijsko savjetovanje
– Studije izvedivosti
– Računovodstvene usluge
– Knjigovodstvene usluge

Tvrtka, sa svojim ljudskim resursima, osposobljena je za sve vrste poslovnih usluga. Nudimo cjelovita samostalna upravljanja i najsloženijih poslova u proizvodnji, trgovini i uslugama. Potpuno samostalno na našem serveru, u cloud-u, kao i terminalno. Posebno obavljamo i segmentirane poslove prema potrebi korisnika (obračun plaća, obračun amortizacije, obračun PDV-a, usklade kupaca i dobavljača, financijsko praćenje, izvršenje i zadavanje naloga za plaćanje, godišnji obračun,..).
Ukupno smo u našem radu opsluživali preko 100 tvrtki i obrta.
Ispod je popis određenih tvrtki sa kojima smo ostvarili uspješnu suradnju:

– Piaggio Hrvatska d.o.o.
– Auto kuća Gašperov d.o.o.
– Gašperov d.o.o.
– Ameropa Žitni terminali d.o.o.
– Družba za nekretnine d.o.o.
– Var Vitor d.o.o.
– Optika Žuljan d.o.o.
– Galeb d.d.
– Facility service d.o.o.
– Put Proing d.o.o.
– Spomo Stiropor d.o.o.
– Motio d.o.o.
– Kandi commerce d.o.o.
– California trade d.o.o.
– Fieri d.o.o.
– Boating j.d.o.o.
– itd.

Tim zadužen za provođenje i praćenje uspješnosti poslovne suradnje na svim nivoima suradnje sastoji se od iskusnih, visokokvalificiranih djelatnika i suradnika, te je u stanju iznaći rješenja i za najsloženije poslovne zahvate.